Projekat_5_veca_slika

Projekat_5_levo

Projekat_5_desno

Više o projektu

Naša ekipa je posetila etno selo Stanišiće u Bijeljini na oko 150 km od Beograda. Selo čine vodenice, mljekarnik, kovačnica, kameni bunar, ambar i autentične drvene kuće, sa prikazom pokućstva i narodnih nošnji. Svi objekti ove cjeline smješteni su u blizini jezera i potoka koji između njih vijuga, a povezani su stazama popločanim kamenom. Sa izvora stalno dotiče čista voda koja je svuda po selu i svojim tokom simbolizuje izvor života, postojanje i trajanje.